0

Vyměřovací servis

Na vaše přání se náš pracovník dostaví na místo určení, před samotným nákupem.
Místnosti si sám zaměří a vypočte, jakou šíři koberce nebo PVC bude nejlepší vybrat tak, aby byl co nejmenší prořez, spočítá množství soklu, který místnost opticky vylepší.

Také u záclon, dekoračních látek a garnýží.
Tento servis je ZDARMA.